Monthly Archives: July 2016

 • Storbritannias avtale med EU kan vise seg å bli en hestehandel. Det er lite sannsynlig at britene ender opp på plussiden etter forhandlingene med EU. Skrevet av: Kim Arne Hammerstad, leder i YATA Bergen. Storbritannias fall fra å være verdens ubestridte stormakt har vært spektakulært, men også i tråd med verdens utvikling. Nå kan det […]

  CONTINUE READING
 • Brexit vil ikke medføre en mer helhjertet britisk militærsatsing eller et tettere forsvarssamarbeid i EU. Snarere tvert i mot, skriver Jakob Schram, styremedlem i YATA Oslo. Skrevet av Jacob Schram, styremedlem i YATA Oslo Etter at sjokk-resultatet av EU-avstemningen i Storbritannia ble et faktum, har det vært nok av spekulasjoner om hvordan post-Brexit-verden vil komme […]

  CONTINUE READING
 • De sikkerhetspolitiske konsekvensene av Brexit er et mer splittet Europa, potensiell skotsk løsrivelse fra Storbritannia og lav jubel fra Russland, skriver Lea Bjørgul og Sunniva Skjeggestad. Skrevet av: Lea Bjørgul, leder av YATA Norge, og Sunniva Skjeggestad, internasjonalt ansvarlig i YATA Norge. Medlemmer fra landsstyret og YATAs lokallag i Bergen og Tromsø var på plass i London […]

  CONTINUE READING
 • Murmansk er Russlands eneste isfrie havn med direkte tilgang til verdenshavene. Dit dro YATA Tromsø. Skrevet av Hege Kallbekken, tidligere leder av YATA Tromsø MURMANSK: I Norge ser vi på Russland som den store bjørnen i øst, og oss selv som en mus. Vi tror at det er helt utenkelig at vi kan oppfattes som en […]

  CONTINUE READING
 • Vesle Montenegro er på veg inn i alliansen og landet må vera klar til å bidra frå første dag. Skrive av: Ingrid Hognaland, styremedlem YATA Oslo Nato sine medlemsland skal denne veka samlast til toppmøte i Warszawa. Byrdefordeling er venta å bli eit sentral tema. Det er store forventingar til dette møtet, som også stod […]

  CONTINUE READING
(C) YATA Norway 2017