Murmansk er Russlands eneste isfrie havn med direkte tilgang til verdenshavene. Dit dro YATA Tromsø.

Skrevet av Hege Kallbekken, tidligere leder av YATA Tromsø

MURMANSK: I Norge ser vi på Russland som den store bjørnen i øst, og oss selv som en mus. Vi tror at det er helt utenkelig at vi kan oppfattes som en trussel, men Norge er medlem i Nato, og deres utvidelse østover og øvelser i Russlands nærområder ses på som en provokasjon, i verste fall en trussel. Russiske statlig styrte medier har de siste årene brukt stadig mer antivestlige retorikk. Sett fra Russland, er det ikke så opplagt hvem som er bjørnen og hvem som er musa.

Dette var bare noen av inntrykkene vi plukket med oss da studieturen gikk til Murmansk, verdens største by nord for polarsirkelen, med 300 000 innbyggere.

Til tross for sanksjoner og et kaldere politisk klima mellom Russland og Vesten de siste årene, har Barentssamarbeidet og bilaterale relasjoner i nord, på lokalt og regionalt nivå, fortsatt relativt ufortrødent.

murmansk6

Norsk-russiske relasjoner

Vi var på grensen til Russland, et sted med lange tradisjoner for samhandel og samarbeid. Som en organisasjon for unge med interesse for utenriks- og sikkerhetspolitikk ønsket YATA Tromsø et bedre grunnlag for å forstå relasjonene mellom Norge og Russland i nord.

YATA Tromsø ble invitert til Russland av Murmansk Arctic State University for å diskutere et fellesprosjekt med studenter der. Vi ble også tatt varmt imot hos BR Electronics, et datterselskap av Barel AS i Kirkenes, som gir et godt eksempel på levende norsk-russisk næringssamarbeid.

­– Det trengs flere modige folk som tør å satse i Russland, svarte direktøren da han ble spurt om hva som må til for å etablere mer norsk-russisk næringssamarbeid.

murmansk3

Virkelighetsoppfatninger

Vi deltok også på et seminar i regi av norsk-russisk handelskammer, med innlegg fra politikere, bedriftsledere, og eksperter i norsk-russiske relasjoner. Det var særlig interessant å høre journalisten Halvor Tjønn forklare virkelighetsoppfatninger mellom nordmenn og russere.

– Mikhail Gorbatchv er godt likt i Vesten fordi han iverksatte politikk som bedret relasjonene til Sovjetunionen og åpnet for internasjonalt samarbeid, herunder Barentssamarbeidet. I Russland ser mange han derimot som en forræder som rev ned samfunnsstrukturene og skapte ustabiliteten på 1990-tallet. Vladimir Putin er på den andre siden lite populær i Vesten, men ses på som en god leder i hjemlandet – en leder som brakte tilbake stabilitet og bedre levevilkår, forklarte Tjønn.

Russland er et eget sted som det heter, annerledes og nærme på samme tid. Russland er et eget sted som det heter, annerledes og nærme på samme tid. Oppholdet i Murmansk viser tydelig hvor viktig det er å forstå vår store nabo i øst. Bildet vi maler av oss selv som en ufarlig lilleputtstat, og Russland som en stadig mer aggressiv sikkerhetspolitisk motstander, stemmer ikke nødvendigvis overens med russernes virkelighetsoppfatning. Derfor er det viktigere enn noensinne at den norsk-russiske samhandelen på grensen får fortsette. Norsk-russisk næringssamarbeid og studieturer av den typen vi arrangerte, bidrar til å moderere fiendebilder og bygge forståelse. Murmansk-besøket var bare starten, nå ser vi ser fram til fortsettelsen.

murmansk1murmansk2

Om Yata Tromsø

YATA Tromsø ble etablert i desember 2014, og arrangerer jevnlig seminarer, foredrag, debatter og andre arrangementer. Som det nordligste lokallaget av organisasjonen Youth Atlantic Treaty Association Norway har YATA Tromsø et spesielt ansvar for å belyse tema relatert til Nordområdene. Turen ble gjort mulig takket være finansiell støtte fra Barentssekretariatet.