YATA Norge har vært i København og deltatt på DAYS (Danish Atlantic Youth Seminar). Temaet for årets konferanse var hybrid krigføring, cyberangrep gjennom sosiale medier og autonome våpensystemer. Er dette faktorer som kommer til å prege fremtidens krigføring?

Gjennom workshop, forelesninger, debatter og diskusjoner ble temaene diskutert av YATA-delegater fra hele Europa.  Fra Norge deltok YATA Oslos William Diseth, som sammen med et panel bestående av internasjonale YATA-delegater var med å adressere og skrive om sikkerhetsutfordringene vi står ovenfor i Europa og verden i dag.

DAYS fant sted mellom 9- og 12.mars og arrangeres av YATA Danmark hvert år.

Alle foto er tatt av William Diseth fra YATA Oslo.

dav

Delegatene fra YATA diskuterte hvilke sikkerhetsutfordringer som vil gjøre seg gjeldende de kommende årene.

dav

Et sikkerhetspanel presenterte ulike forslag for hvordan verdenssamfunnet skal håndtere hybrid krigføring og nye sikkerhetsutfordringer.

sdr