Månedens innsikt

 • Brexit vil ikke medføre en mer helhjertet britisk militærsatsing eller et tettere forsvarssamarbeid i EU. Snarere tvert i mot, skriver Jakob Schram, styremedlem i YATA Oslo. Skrevet av Jacob Schram, styremedlem i YATA Oslo Etter at sjokk-resultatet av EU-avstemningen i Storbritannia ble et faktum, har det vært nok av spekulasjoner om hvordan post-Brexit-verden vil komme […]

  LES MER >
 • De sikkerhetspolitiske konsekvensene av Brexit er et mer splittet Europa, potensiell skotsk løsrivelse fra Storbritannia og lav jubel fra Russland, skriver Lea Bjørgul og Sunniva Skjeggestad. Skrevet av: Lea Bjørgul, leder av YATA Norge, og Sunniva Skjeggestad, internasjonalt ansvarlig i YATA Norge. Medlemmer fra landsstyret og YATAs lokallag i Bergen og Tromsø var på plass i London […]

  LES MER >
 • Vesle Montenegro er på veg inn i alliansen og landet må vera klar til å bidra frå første dag. Skrive av: Ingrid Hognaland, styremedlem YATA Oslo Nato sine medlemsland skal denne veka samlast til toppmøte i Warszawa. Byrdefordeling er venta å bli eit sentral tema. Det er store forventingar til dette møtet, som også stod […]

  LES MER >
 • Kvinnedagen er ferdig feiret, men kampsakene er like viktige hele året. Marte Leirvåg skriver om likestillingsutfordringene i fredsbevarende operasjoner og konfliktløsing. Uten reell likestilling på disse områdene skaper vi et lite bærekraftig grunnlag for fred. Skrevet av Marte Leirvåg, YATA Bergen Generalinspektør Robert Mood har tidligere uttalt at ”veien til langvarig fred går gjennom kvinner […]

  LES MER >
 • 11. mars skal innstillingen om eksport av forsvarsmateriell behandles av Stortinget. Der bør det legges mer vekt på hvem vi selger til, skriver Martin Ingebrigtsen i YATA Oslo Skrevet av: Martin Ingebrigtsen, YATA Oslo 11.mars skal innstillingen om eksport av forsvarsmateriell behandles av Stortinget. Der bør det legges mer vekt på hvem vi selger til, […]

  LES MER >
 • Ekstreme islamister og høyreekstreme er skyld i hverandres vekst, skriver Kristoffer Vold Ulvestad og Heidi B. Backe i månedens innsikt. Polariseringen disse gruppene skaper i samfunnet er en trussel mot Europas liberale verdier. Det er særlig alvorlig når retorikken spiller over i den politiske arena. Skrevet av: Kristoffer Vold Ulvestad og Heidi Bekkevold Backe. YATA […]

  LES MER >
 • Debatten om Norges forsvarsevne ruller videre i Månedens innsikt. På tampen av et svært turbulent år som virkelig har satt sikkerhetspolitikk på dagsorden, kommer Marte Leirvåg og Kim Arne Hammerstad i YATA Bergen med sine betrakninger om Forsvarets fremtidige utfordringer. Skrevet av Marte Leirvåg og Kim Arne Hammerstad, YATA Bergen.   Terrorangrepene i både Paris […]

  LES MER >
 • Fire YATAere har sammen med kadetter fra Krigsskolen vært på studietur til Jordan. Les om deres opplevelse og inntrykk av landet som utgjør en relativt fredelig og fri oase i et ellers svært ustabilt Midtøsten. Skrevet av Sebastian Sterner, Sikkerhetspolitisk Utvalg Etter initiativ fra YATA Oslo ble det bestemt at seks kadetter fra Krigsskolen og […]

  LES MER >
 • Det er en utfordrende tid for Den europeiske union. Den voldsomme flyktningstrømmen har satt flere medlemsland under et enormt press, og det snakkes i økende grad om å stenge grensene både innad og utad. Samtidig forblir krisen i Ukraina uløst og Storbritannia varmer opp til folkeavstemming om landets fremtid i Unionen. Erna Yesenia Iversen argumenter […]

  LES MER >
 • 1. oktober la forsvarssjefen frem sitt fagmilitære råd. Julie Sandness argumenter for at rapporten i for stor grad bærer preg av politiske føringer, og at vår nasjonale forsvarssevne bortprioriteres. Vi trenger istedet et terskelforsvar som kan avskrekke en potensiell fiende. Skrevet av Julie Sandness, avtroppende leder for YATA Oslo Synspunktene i denne artikkelen er utelukkende […]

  LES MER >
(C) YATA Norway 2017