Velkommen til YATA Trondheim!

Vi drives av til sammen 28 engasjerte medlemmer. Styret består av seks medlemmer med ulike overordnede ansvar for organisasjonen. De resterende 22 medlemmene er fordelt utover de ulike komiteene bestående av arrangement, kommunikasjon, sosial og økonomi. Bor du i Trondheim og er interessert i sikkerhets-, utenriks- og forsvarspolitikk, er YATA Trondheim det rette fagmiljøet for deg.

De fleste frivillige som driver YATA Trondheim er studenter, samtidig har vi et godt samarbeid med kadettene på Luftkrigsskolen. Vi utgjør en sentral del av frivillighetskulturen i studentbyen Trondheim.

Frivillig i YATA Trondheim

Ved å bli aktiv i YATA Trondheim, blir du en del av et nettverk hvor man kan dyrke interessen for forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk. Vi tilbyr en rekke ulike stillinger som gir verdifull erfaring innen kommunikasjon-, sosial-, arrangement- eller økonomiarbeid.

Litt om de ulike komiteene:

Arrangementskomiteen består av flere grupper, og de ulike gruppene har ansvar for å gjennomføre minimum ett arrangement i løpet av hvert semester. Gruppene står selv fritt til å velge hva tema skal være. Her vil du få en unik mulighet til å være med å skape store arrangementer, knytte kontakt med dyktige fagmiljøer, samt være en sentral bidragsyter til et levende studentmiljø i Trondheim.

Kommunikasjonskomiteen driver promoteringen av YATA Trondheim som organisasjon, samt de ulike arrangementene vi har å by på. Her vil du kreativt utfolde deg innen alt i fra å skrive artikler, administrering av sosiale medier, designe plakater/flyers og drive aktiv networking.

Økonomikomiteen står for den økonomiske driften av YATA Trondheim. Organisasjonen er avhengig av å kontinuerlig motta økonomiske midler for å opprettholde et ønskelig aktivitetsnivå. Her får du mulighet til å opparbeide deg verdifull erfaring innen regnskapsføring, og søking og disponering av midler.

Sosialkomiteen er selve drivkraften bak det sosiale miljøet i organisasjonen. Det sosiale er særdeles viktig for å opprettholde engasjementet, samt utvide YATA Trondheims eksterne nettverk. I sosialkomiteen får du muligheten til å arrangere sammenkomster i form av ekskursjoner, hytteturer, pub- og quizkvelder og andre aktiviteter.

Bli frivillig du også!

Vi tar opp nye aktive medlemmer i begynnelsen av hvert studieår. Følg med her på www.yata.no eller vår Facebook-side www.facebook.com/yatatrondheim for løpende informasjon.

 

ARRANGEMENTER TRONDHEIM>

AKTUELT TRONDHEIM>


Følg oss gjerne også i sosiale medier:

Skjermbilde 2013-10-19 kl. 12.00.12   Skjermbilde 2013-10-19 kl. 12.00.25