Vinneren får gratis tur til Tyskland for å delta på Europas største sikkerhetspolitiske konferanse om maritime trusler. Konferansen vil finne sted samtidig som en av Europas største seile-arrangementer, og du vil få en personlig guidet tur.

Tirsdag 21 juni arrangeres en maritim konferanse i Kiel, Tyskaland. Søknadsfrist: 22 april.

Krav til søker: Må være innrullert i masterprogram eller doktorgrad, eller yrkesaktiv under 35 år. I tillegg kreves søknad om motivasjon, CV, tre spørsmål som kan stille til tre ulike panel:

  •  Exploration and Shipping – Common Interests?
  • Seapower in the High North – Concurrent Approaches?
  • Cooperative and Diplomatic Avenues – A Blueprint for Maritime Security Regimes?

En siste ting kreves. Et essay (minimum en A4-side) om:

“What do you consider to be NATO’s most pressing maritime security challenges and how should they be addressed”.

Vil du være YATA Norges nominerte?kc_logo

Send inn essay den 22. april til leder av YATA Norge: lea@yata.no og internasjonalt ansvarlig: sunniva.skjeggestad@gmail.com. Vinner du vil din tekst bli publisert på våre nettsider og sosiale medier.

Les mer her