Arrangementer i Oslo

 • November 18

  I dag står NATO overfor en rekke sikkerhetstrusler samtidig, både i og utenfor Europa, fra øst, sør og nord. De store utfordringene på alliansens østlige og sørlige flanker, som lenge har vært med i NATOs beregninger, men sjelden som hovedprioritet, er nå revitalisert. NUPI, Den norske Atlanterhavskomité, det amerikanske Marshall-fondet og USAs delegasjon til NATO […]

 • I forbindelse med den nye Langtidsplanen for Forsvaret inviterer Norges Fredsråd til debatt om Norges forhold til NATO og vårt fremtidige forsvar. Velkommen til Fredshuset 13. oktober. Stemmer det at retningen som skisseres i Forsvarets langtidsplan gjør oss mindre i stand til å forsvare oss selv, selv om vi bruker mer penger på forsvaret enn før? Bør […]

 • Hvordan kan Norge som småstat møte trusler fra andre aktører? Den stadig økende kompleksiteten i kriser krever samhandling mellom mange aktører for å etablere en stabil løsning. Dagens konfliktbilde blir stadig mer utfordrende og den sikkerhetspolitiske situasjonen utenfor Norges grenser former norsk politikk. Internasjonale terrorbevegelser, flyktningkrise og hybridkrig gjør seg gjeldende. Lørdag 16. januar er […]

 • Oslo Forsvarsforening samarbeider med YATA Oslo i seminaret “Russland: Vår kjære nabo?” Med oss har vi Kjell Dragnes, tidligere utenriksredaktør i Aftenposten som vil snakke om Norge som potensielt mål for russiske hybridoperasjoner. Dragnes har utdanning i bl.a. russisk fra Forsvaret og påbegynte sin yrkeskarriere som journalist i NTB (1973-75). I Aftenposten har han jobbet […]

 • I seminarserien “Selvransakelse” ønsker YATA Oslo velkommen til andre og siste seminar i rekken. Denne gangen ser vi nærmere på overvåkning. Er overvåkning en naturlig konsekvens av økt terrorfare? I så fall, hvilke konsekvenser har dette for enkeltpersoner, samfunn og samfunnssikkerheten? Med dette ønsker vi velkommen til seminar på Klubbscenen, Chateau Neuf onsdag 21. oktober […]

 • I seminarserien “Selvransakelse” ønsker YATA Oslo velkommen til et møte om norsk beredskap. Det er mange utfordringer knyttet til samfunnssikkerheten og hvem som har ansvaret i ulike scenarier. Hvordan er forholdet mellom de sivile og de militære instansene? Hvilke utfordringer og muligheter ligger det her? Kan politiet og Forsvaret samarbeide i en nasjonal krise? Dette […]

 • I YATA Oslo sitt andre seminar i serien ”Totalitarisme” ser vi på høyreekstremisme. PST har de siste årene advart om et økende miljø av høyreradikale krefter i Norge. – Det er et høyreekstremt miljø i Norge som kjennetegnes av et islamfiendtlig verdensbilde. Miljøet består av løse nettverk, med noen mer eller mindre ekstreme enkeltpersoner og […]

 • Sikkerhetspolitisk Utvalg ved Krigsskolen, i samarbeid med YATA Oslo, ønsker hjertelig velkommen til diskusjon og samtale med to av Norges mest profilerte muslimer. – Minst 60 nordmenn har dratt til Syria for å kjempe for IS. – Mullah Krekar, Arfan Bhatti, Ubyadullah Hussein herjer i media – I høst rådet Forsvarssjef Haakon Bruun Hansen militært […]

 • Vi har leid andre etasje på People’s og inviterer deg til en uhøytidelig utenrikspolitisk pils. Med oss har vi nyhetssjef i Aftenposten, Henning Carr Ekroll. Han vil fortelle litt om Aftenposten sin dekning av utenrikspolitikk og hvordan de prioriterer nyheter. Vi får sikkert innblikk i en eller annen røverhistorie óg. Det er åpen for alle, […]

 • I YATA Oslos seminarserie “Totalitarisme” ser vi denne gangen på radikalisering innenfor militær islamisme.

YATA Norway 2013