Arrangementer i Oslo

 •   Du inviteres til NorSec 2017! NorSec er YATAs største arrangement og avholdes årlig i Oslo. Det er fortsatt mulig å søke om plass, helt gratis! Internasjonale og norske deltakere møtes for to dagers tettpakket program om sikkerhets- og utenrikspolitikk. Årets tema er forholdet mellom NATO og Russland. Konferansen er todelt, hvor dag én består av foredrag og debatter, […]

 • Den norske Atlanterhavskomité og Nobels Fredssenter inviterer til Sikkerhetspolitisk dypdykk med Bård Vegar Solhjell torsdag 6. april. Etter 25 år i norsk politikk forlater Bård Vegar Solhjell Stortinget etter valget til høsten. I slutten av mars ga han ut boken “Uro – ei historie om Norges framtid” om den politiske situasjonen i Europa og Norge. […]

 • Økt spenning mellom NATO og Russland – mener de alvor, og hvem har skylden? Russlands annektering av Krim i 2014 skapte et markant skifte i forholdet mellom Russland og Vesten, og brakte til live skillelinjer og retorikk verden ikke har sett maken siden den kalde krigens dager. 17. februar i år ble Norge og NATO […]

 • Seks år har gått siden NATOs intervensjon i Libya i 2011. Etter operasjonen har interessen for landet og situasjonen dalt. Mens evalueringen av norsk innsats i Afghanistan fikk mye oppmerksomhet i fjor, har det ikke vært stemning for tilsvarende evaluering av Libya; flere partier stemte i fjor mot et forslag om en slik evaluering. Dette […]

 • Marine Le Pen er den mest innflytelsesrike høyrepopulisten i Europa i dag. I denne boken forteller lederen av franske Front National selv hva som formet henne og hvordan hun vil endre Frankrike. I boken analyserer forfatterne hvilke krefter som har skapt denne politiske bølgen og hvordan de tradisjonelle partiene har oversett folks engstelse. De viser […]

 • Februar 05

  Har du noen gang hatt lyst til å styre verden eller ta beslutninger som kan løse verdensproblemer? Har du et ønske om å lære mer om hvordan en internasjonal krise påvirker verdenssamfunnet? Har du lyst å ha det gøy mens du lærer mer om sikkerhetspolitikk? Da er dette noe for deg! Sikkerhetspolitisk Utvalg ved Kadettsamfundet […]

 • YATA Oslo ønsker velkommen til årets første faglige seminar. Denne gangen vil vi gå nærmere inn på et sikkerhetspolitisk dilemma som dukket opp i kjølvannet av Brexit. Nemlig hvorvidt Brexit vil åpne mulighetene for tettere sikkerhetspolitisk samarbeid i EU og eventuelle konsekvenser for NATO. President Trumps holdning ovenfor NATO og europeiske nasjoners bidrag til NATO […]

 • Hvordan har norsk forsvarspolitikk endret seg etter den kalde krigen? Og hva betyr disse endringene? I en fersk bok analyserer Nina Græger denne politikken gjennom 25 år. Velkommen til lanseringsseminar med forfatteren, Kate Hansen Bundt med introduksjon fra Anniken Huitfeldt. Særlig i årene 1990 – 2005 var norsk forsvarspolitikk og forsvarsstruktur gjenstand for omfattende omstillinger. […]

 • November 18

  I dag står NATO overfor en rekke sikkerhetstrusler samtidig, både i og utenfor Europa, fra øst, sør og nord. De store utfordringene på alliansens østlige og sørlige flanker, som lenge har vært med i NATOs beregninger, men sjelden som hovedprioritet, er nå revitalisert. NUPI, Den norske Atlanterhavskomité, det amerikanske Marshall-fondet og USAs delegasjon til NATO […]

 • I forbindelse med den nye Langtidsplanen for Forsvaret inviterer Norges Fredsråd til debatt om Norges forhold til NATO og vårt fremtidige forsvar. Velkommen til Fredshuset 13. oktober. Stemmer det at retningen som skisseres i Forsvarets langtidsplan gjør oss mindre i stand til å forsvare oss selv, selv om vi bruker mer penger på forsvaret enn før? Bør […]

(C) YATA Norway 2017