Arrangementer i Trondheim

 • Vi i YATA Trondheim har gleden av å invitere akkurat deg til et spennende seminar om klimapolitikk og miljøutfordringer. På klimatoppmøtet i Paris i 2015 gikk verdens land sammen om å danne en ny internasjonal klimaavtale kjent som Parisavtalen. Ikke nok med det, avtalen trådte i kraft allerede året etter og er den første internasjonale […]

 • YATA Trondheim inviterer til arrangement med temaet Cyberkrigføring og bruk av digitale virkemidler i hybridkrigføring, torsdag 16. februar kl 12.15-14.00 i auditorium D2, NTNU Dragvoll. Digital krigføring og cyberangrep har den siste tiden vært mye i media. Russisk etterretning er anklaget for å ha hacket amerikanske politiske organer i den hensikt å påvirke utfallet av […]

 • YATA Trondheim inviterer til foredrag på Luftkrigsskolen 16. November! Forsvarets langtidsplan tas opp til debatt i Stortinget den 15. November, kort tid etter det ble kjent at 330 amerikanske marinesoldater stasjoneres til Værnes i 2017 som del av en prøveordning med rotasjonsbasert øving og trening. Da regjeringen la frem den nye langtidsplanen ”Kampkraft og bærekraft” […]

 • Den 24. juni i år ble det klart at Storbritannia skulle trekke seg ut av EU. Dette sendte sjokkbølger gjennom Europa. Selve årsaken bak britenes beslutning om å forlate EU er kompleks, og det er ikke til å legge skjul på at økende skepsis mot overnasjonalitet spilte en vesentlig rolle i folkeavstemningen. I det Storbritannia […]

 • Temaet for kvelden er «terror», og førsteamanuensis i statsvitenskap, Jo Jacobsen, vil lede an kvelden på Café 3b i Midtbyen. Han vil fokusere på dagsaktuelle problemstillinger i Syria og Midtøsten, og med dette trekke linjer til det siste årets dramatiske hendelser i Europa. Han vil sette den økende terrorfrykten i perspektiv, og stille spørsmålstegn ved […]

 • YATA Trondheim and Høyres studenter are excited to invite you to another highly relevant event Thursday 14th of April. This time, the topic is Russia’s relationship to the West. The event will be in English and is politically independent. The event will focus on Russia’s foreign political behaviour, both from a Western and Russian perspective. […]

 • 30. Mars

  Onsdag 30. mars inviterer YATA Trondheim og Kadettsamfunnet til arrangement om utfordringene ved menneskerettigheter i krig og konflikt. I dette arrangementet retter vi søkelyset mot mekanismen bak systematiske brudd på menneskerettigheter. Vi byr på muligheten til å utvide vår kunnskap om hva menneskerettigheter er, hvordan de oppstod, og hvordan de fremdeles utfordres verden over. NB! […]

 • The arrangement will be in english. // Arrangementet vil være på engelsk. Tuesday 23. february YATA Trondheim invites you to a highly relevant lecture on room D6, NTNU Dragvoll. The theme is US as worldpolice. «We are going to rebuild our military. Its going to be so big and strong that nobody – nobody will […]

 • Bli med når YATA Trondheim og Kadettsamfunnet på Luftkrigsskolen inviterer til et spennende seminar om droner og problemstillingene knyttet til bruken av disse våpnene. Helt fra det første steinaldermennesket plukket opp en stein for å kaste den på naboen, har mennesker jaget etter stadig lengre rekkevidde på våpnene. Med moderne droner har vestlige land nå […]

 • Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har satt ned en uavhengig ekspertgruppe for å evaluere Forsvarets forutsetninger for å kunne løse sine mest krevende oppgaver. «Gruppen skal gi en uhildet og ærlig framstilling av Forsvarets evne til å avverge og møte utfordringer mot norsk og alliert sikkerhet.» Er Forsvaret i stand til å takle angrep på Norge? […]

(C) YATA Norway 2017