Arrangementer i Trondheim

 • YATA Trondheim inviterer til foredrag på Luftkrigsskolen 16. November! Forsvarets langtidsplan tas opp til debatt i Stortinget den 15. November, kort tid etter det ble kjent at 330 amerikanske marinesoldater stasjoneres til Værnes i 2017 som del av en prøveordning med rotasjonsbasert øving og trening. Da regjeringen la frem den nye langtidsplanen ”Kampkraft og bærekraft” […]

 • Den 24. juni i år ble det klart at Storbritannia skulle trekke seg ut av EU. Dette sendte sjokkbølger gjennom Europa. Selve årsaken bak britenes beslutning om å forlate EU er kompleks, og det er ikke til å legge skjul på at økende skepsis mot overnasjonalitet spilte en vesentlig rolle i folkeavstemningen. I det Storbritannia […]

 • Temaet for kvelden er «terror», og førsteamanuensis i statsvitenskap, Jo Jacobsen, vil lede an kvelden på Café 3b i Midtbyen. Han vil fokusere på dagsaktuelle problemstillinger i Syria og Midtøsten, og med dette trekke linjer til det siste årets dramatiske hendelser i Europa. Han vil sette den økende terrorfrykten i perspektiv, og stille spørsmålstegn ved […]

 • YATA Trondheim and Høyres studenter are excited to invite you to another highly relevant event Thursday 14th of April. This time, the topic is Russia’s relationship to the West. The event will be in English and is politically independent. The event will focus on Russia’s foreign political behaviour, both from a Western and Russian perspective. […]

 • 30. Mars

  Onsdag 30. mars inviterer YATA Trondheim og Kadettsamfunnet til arrangement om utfordringene ved menneskerettigheter i krig og konflikt. I dette arrangementet retter vi søkelyset mot mekanismen bak systematiske brudd på menneskerettigheter. Vi byr på muligheten til å utvide vår kunnskap om hva menneskerettigheter er, hvordan de oppstod, og hvordan de fremdeles utfordres verden over. NB! […]

 • The arrangement will be in english. // Arrangementet vil være på engelsk. Tuesday 23. february YATA Trondheim invites you to a highly relevant lecture on room D6, NTNU Dragvoll. The theme is US as worldpolice. «We are going to rebuild our military. Its going to be so big and strong that nobody – nobody will […]

 • Bli med når YATA Trondheim og Kadettsamfunnet på Luftkrigsskolen inviterer til et spennende seminar om droner og problemstillingene knyttet til bruken av disse våpnene. Helt fra det første steinaldermennesket plukket opp en stein for å kaste den på naboen, har mennesker jaget etter stadig lengre rekkevidde på våpnene. Med moderne droner har vestlige land nå […]

 • Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har satt ned en uavhengig ekspertgruppe for å evaluere Forsvarets forutsetninger for å kunne løse sine mest krevende oppgaver. «Gruppen skal gi en uhildet og ærlig framstilling av Forsvarets evne til å avverge og møte utfordringer mot norsk og alliert sikkerhet.» Er Forsvaret i stand til å takle angrep på Norge? […]

 • YATA Trondheim og Kadettsamfunnet ved Luftkrigsskolen i Trondheim har gleden av å invitere deg til en høyst aktuell aften om Norges fremtidige forsvarsevne. I en tid med stadig økende transnasjonale og globale trusler, hva er de største sikkerhetspolitiske utfordringene Norge står overfor? Forsvaret har de siste årene vært i gjennom flere omstillinger, hvordan er Norge […]

 • Velkommen til del 3 av YATA Trondheims mest omfattende arrangement noensinne – en serie med tre seminarer som skal ta opp brennaktuelle temaer knyttet til klima- og sikkerhetspolitikk. Vi har invitert ledende talspersoner, forskere og politikere for å kaste et bredt lys på en av framtidens største utfordringer. Del 3 krever ikke påmelding! Følg arrangementet […]

YATA Norway 2013