YATA Bergen inviterer til quiz om sikkerhetspolitikk på Kvarteret (Maos Lille Røde)!

Interessert i nasjonal og internasjonal sikkerhet? Følger du med på utenrikspolitikk? Har du lyst å lære mer? Test kunnskapene dine tirsdag 7. mars!

YATA Norge er nettverket for studenter, kadetter og unge yrkesaktive med interesse for utenriks- og sikkerhetspolitikk. YATA står for Youth Atlantic Treaty Association Norway, og er en underorganisasjon av Den norske atlanterhavskomité.

Vi er politisk uavhengige, og jobber for å gi fremtidens ledere innen utenriks- og sikkerhetspolitikk et godt grunnlag for å ta reflekterte beslutninger.

Arrangementet er gratis og åpen for alle.

Vel møtt!