Har du noen gang hatt lyst til å styre verden eller ta beslutninger som kan løse verdensproblemer? Har du et ønske om å lære mer om hvordan en internasjonal krise påvirker verdenssamfunnet? Har du lyst å ha det gøy mens du lærer mer om sikkerhetspolitikk? Da er dette noe for deg!

Sikkerhetspolitisk Utvalg ved Kadettsamfundet på Krigsskolen arrangerer nok en gang Krisesimulering for både sivile, kadetter og andre militært ansatte. Årets simulering består av seks aktører som skal løse en fiktiv, men likevel realistisk, internasjonal krise. For å oppnå sine målsettinger må aktørene bruke ulike virkemidler de har i sitt arsenal, alt fra diplomati og økonomi til propaganda og militærstyrker. Siden utviklingen i simulering hovedsakelig skjer basert på dynamikken og samhandlingen aktørene i mellom, må deltakerne også utvise kreativitet, fleksibilitet og samarbeidsevne underveis. SPU har gjennomført Krisesimulering åtte ganger tidligere, denne gangen har de et helt nytt og spennende scenario.

Ønsker du å delta? Send en kort søknad og litt bakgrunnsinformasjon om deg selv til oslo@yata.no innen 25.januar klokken 12:00. Deltagere velges ut på bakgrunn av søknad, og vil deretter motta mer informasjon.

Tid: Søndag 5. februar kl. 10:00-18:00.
Sted: Krigsskolen (Bataljonsalen) på Linderud.
Antall ledige plasser: 25 plasser forbeholdt YATA Oslo medlemmer
Lunsj dekkes av arrangører.

Ca. én uke før Krisesimuleringen vil deltakerne som har blitt valgt ut få tilsendt en forstudiepakke som man plikter seg å sette seg inn i. Forstudiepakken inneholder informasjon om de ulike aktørene samt regelverket for simuleringen.

Vi gleder oss veldig! Vel møtt!
Har du spørsmål?
Send en epost til oslo@yata.no