Vi i YATA Trondheim har gleden av å invitere akkurat deg til et spennende seminar om klimapolitikk og miljøutfordringer.

På klimatoppmøtet i Paris i 2015 gikk verdens land sammen om å danne en ny internasjonal klimaavtale kjent som Parisavtalen. Ikke nok med det, avtalen trådte i kraft allerede året etter og er den første internasjonale klimaavtale hvor alle land er rettslig bundet og reelt forpliktet til å følge opp målene. Klimapolitikk er utfordrende å utvikle og skape konsensus rundt. Debatten har flere dimensjoner som må taes tak i av makthaverne, både rent pragmatiske spørsmål så vel som de etiske. Hvilken betydning har dette for oss, og hvilken rolle har Norge tatt i utformingen av avtalen? For å dekke dette temaet, har vi med oss:

May Thorseth: Professor i etisk og politisk filosofi, NTNU.

Thorseth har siden 2014 vært en del av ledergruppen i NTNU Bærekraft og skal i sitt innlegg fokusere på miljøetikk rundt ny teknologi og det å ivareta naturressurser. Dette skal hun gjøre ved å ta utgangspunkt i etiske problemstillinger relatert til rettferdig fordeling, framtidige generasjoner og fattig/rik-problematikk.
Gard Lindseth: Klimaavdelingen, Klima- og miljødepartementet.

Lindseth har siden 2013 vært en del av det norske klimaforhandlingsteamet. Han kommer for å snakke om Norges rolle og bidrag i klimaforhandlingene med særlig vekt på fremforhandlingen av Parisavtalen fra 2016.

Ta med deg vennene dine og spre ordet, så sees vi i D10 på NTNU Dragvoll!