Utenriksdepartementet

Månedens Innsikt for mai kan leses på nettsidene til tidsskriftet Minerva

Teksten er en kommentar til innholdet i Stortingsmeldingen “Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk” som ble levert 21. april 2017. Meldingen skal presentere regjeringens politikk i møte med en mer utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon. Hvilke valg blir gjort og hva kan konsekvensene for Norge være? Månedens forfatter opplever at meldingen diskuterer lite og at valgene fremstår som forhåndsgitte. Hva tenker du? 

 

Teksten er skrevet av Anders G. Haugseth, visepresident i YATA Norge. Anders jobber i justissektoren og  har mastergrad i sikkerhetspolitikk fra University of Bath, Storbritannia. Synspunktene i denne teksten er utelukkende forfatterens og representerer ikke nødvendigvis synet til YATA Norge.

**

Du kan lese hele Stortingsmeldingen her.