6.– 7. mai arrangerer YATA Norge Nordic Security Conference (NorSec) 2017: NATO and Russia in a Changing World.

Putin

NorSec er en årlig internasjonal konferanse som avholdes av YATA Norge. Vi ønsker å invitere studenter og unge yrkesaktive til og møtes i Oslo for å lære om, samt diskutere aktuelle sikkerhets- og forsvarspolitiske utfordringer. I tillegg til norske søkere kommer en rekke gjester fra vårt internasjonale YATA-nettverk. NATO og Russlands forhold står på agendaen, og vi vil gjennom ulike problemstillinger og debatter belyse ulike sikkerhetsutfordringer Europa og Russland står ovenfor.

Konferansen vil være todelt, hvor dag én består av foredrag og debatter, og dag to av krisesimulering i regi av Folk & Forsvar. Her er det begrensede plasser, og førstemann til mølla.

Blant annet gjester følgende personer programmet:

• Generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité Kate Bundt og introduserer konferansen om NATO og Russland i en endret verden

• Statssekretær Øystein Bøe fra Forsvarsdepartementet holder et åpningsinnlegg om norske sikkerhetsperspektiver

• Ambassaderåd Andrew Byrne fra EUs delegasjon til Norge vil snakke om EUs globale strategi for sikkerhets- og utenrikspolitikk

• Professor Kåre Dahl Martinsen ved Institutt for forsvarsstudier holder foredrag om forholdet mellom EU og Russland – virker sanksjonene?

• Norges tidligere forsvarssjef Sverre Diesen deltar i en debatt om NATO om den transatlantiske militæralliansens rolle. Er NATO utdatert?

Vi kommer til å annonsere flere foredragsholdere som kommer på konferansen etterhvert de neste dagene.

Påmelding er via vårt nettskjema. Se link her:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBzR8T1AN_FzJ2EgTKcBqsuZby07uh2TfnTnycTe3ZZ1gCdg/viewform?c=0&w=1

YATA Norge dekker lunsj på lørdag for alle deltagere som melder seg på før 28. april. Absolutt påmeldingsfrist er 3.mai.

Vi vil oppfordre alle som har interesse for, eller ønsker å lære mer om Russland i et sikkerhets – og utenrikspolitisk perspektiv til å melde seg på.

Det har allerede vært stor pågang, så sørg for å melde deg opp snarest mulig, da det er begrenset med plasser. Dette er en unik mulighet til å lære fra norske og internasjonale eksperter på feltet.

Vi ser frem til å treffe deg på Håndverkeren Kurs – og Konferansesenter 6. mai!

NorSec-teamet
YATA Norge