Styret

 • President – Lea Bjørgul

  Hei! Jeg heter Lea Bjørgul og er leder av YATA Norge. Som leder har jeg ansvar for organisasjonens daglige drift og virke. Dette er min andre periode som leder, og jeg gleder meg til et nytt og spennende år! Jeg har en bachelorgrad i Internasjonale studier fra Universitetet i Oslo, og tar nå emner innenfor […]

  E-post: lea@yata.no

 • Kommunikasjonsansvarlig – Johanne Hovland

  Hei! Jeg heter Johanne Hovland og er kommunikasjonsansvarlig i YATA Norge.  Til daglig studerer jeg internasjonale studier med fordypning i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Ved siden av vervet i YATA jobber jeg som journalist i NRK og som foredragsholder for FN-sambandet. Jeg har ansvaret for den daglige driften av nettsiden, og YATA i sosiale medier.

  E-post: johanne@yata.no

 • Visepresident – Anders Haugseth

  Jeg heter Anders og er visepresident i YATA Norge. Mitt ansvar er å hjelpe leder og hele styret med daglig drift og prosjekter vi har. Min studiebakgrunn er en mastergrad i sikkerhetspolitikk fra University of Bath i Storbritannia. Til daglig jobber jeg i politiet, og på fritiden studerer jeg jus og arabisk. I 2014 var […]

  E-post: anders@yata.no

 • ØKONOMIANSVARLIG – Karoline A. Nyberg Lippert

  Hei, mitt navn er Karoline A. Nyberg Lippert og jeg er økonomiansvarlig for YATA Norge. Mitt ansvar vil være å forvalte organisasjonens økonomiske midler, og bidra til en sikker og hensiktsmessig drift av organisasjonen. Til daglig studerer jeg til en master i interdisiplinær helseforskning på Universitetet i Oslo, hvor jeg skal skrive om helse i […]

  E-post: karoline@yata.no

 • Styremedlem – Henriette Ullavik Erstad

  Hei! Jeg heter Henriette og er styremedlem i YATA Norge. Jeg har redaksjonelt ansvar for spaltenMånedens Innsikt på yata.no hvor vi belyser aktuelle og interessante temaer innen utenriks- og sikkerhetspolitikk hver måned. Jeg studerer master i statsvitenskap ved UiO og har lang internasjonal erfaring fra både Representantenes hus i Washington D.C. og den norske ambassaden i Teheran.

  E-post: henriette@yata.no

 • Styremedlem – Katarina Hummervoll Nordanger

  Hei! Jeg heter Katarina Hummervoll Nordanger og er styremedlem i YATA Norge med ansvar for NORSEC 2017. Til daglig jobber jeg som kampanjekoordinator for organisasjonen FORUT i Oslo. Jeg har en mastergrad i krigsstudier fra King’s College University of London og en bachelorgrad i internasjonal politikk fra Queen Mary University of London. Jeg har lang internasjonal erfaring […]

  E-post: katarina@yata.no

 • Styremedlem – Eirik H. K. Natlandsmyr

  Hei! Jeg heter Eirik og er lokallag- og internasjonalt ansvarlig i YATA. Jeg jobber for å skape et godt samarbeid mellom lokallagene, og igjen knytte disse til vårt internasjonale nettverk av søsterorganisasjoner. Ved siden av vervet i YATA jobber jeg som generalsekretær i Unge Venstre. Jeg har en bachelorgrad i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, […]

  E-post: eirik@yata.no

 • LEDER YATA TROMSØ – Oda Berntzen

  Hei, jeg heter Oda Knutsen Berntzen og er leder for YATA Tromsø. Dette ledervervet innebærer at jeg har det overordnede ansvaret for blant annet koordinering av organisasjonens aktiviteter og oppfølging av styret. Jeg har akkurat avsluttet en mastergrad i Russlandstudier ved UiT, og studerer nå til en bachelorgrad i Fiskeri og Havbruksvitenskap. Jeg kan nås […]

  E-post: oda@yata.no

 • Leder YATA Oslo – Daniel Molvær Vázquez

  Hei, mitt navn er Daniel og jeg er leder i YATA Oslo. Jeg er utdannet statsviter fra Bergen og England med fordypning i sammenlignende politikk. Mine faglige interesser er stats- og nasjonsbygging,  samt terrorisme. Jeg er glad for å lede et styre med høye ambisjoner, og vi vil fortsette å levere arrangementer av høy kvalitet. […]

  E-post: daniel@yata.no

 • Leder YATA Trondheim – Kristoffer Vold Ulvestad

  Jeg heter Kristoffer Vold Ulvestad og er leder i YATA Trondheim. Til daglig studerer jeg europastudier ved NTNU, og er nå inne i mitt siste år. Siden lokallagets oppstart har vi hatt meget god progresjon, både innad og utad. Vi i styret kommer til å strebe etter å skape kontinuitet og opprettholde det høye nivået […]

  E-post: kristoffer@yata.no

  Twitter: @voldinho

YATA Norway 2013